Dimecres, 22 de Febrer de 2017 11:05

Les empreses de treball termporal i de selecció de personal són dels recursos més utilitzats per les empreses a l'hora de buscar personal, sobretot a l'estiu. S'externalitza la recerca de treballadors per estalviar costos i temps.

A la Garrotxa:

Més videos

| + - | RTL - LTR