Dimecres, 22 de Febrer de 2017 11:34

Si teniu notícia d'una possibilitat d'oferta de feina podeu posar-vos en contacte amb l'empresa. Oferir els serveis, coneixements i experiència a les empreses sol·licitant una entrevista de feina sense que hi hagi cap oferta concreta es coneix com autocandidatura.

Els contactes amb les empreses es poden realitzar telefònicament, per correu o mitjançant la presentació directa a l'empresa.

Més videos

| + - | RTL - LTR