Dilluns, 28 de Novembre de 2016 13:26

Erasmusplus

 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea en l'àmbit de l'educació, la formació, la joventut i l'esport, que inclou diferents accions i projectes, fins al 31 de desembre del 2020.

El capítol de joventut dóna suport als joves perquè adquireixin habilitats essencials per al seu desenvolupament personal i professional mitjançant l'educació no formal i informal, i potencia el paper dels treballadors i les organitzacions afavorint la mobilitat i la cooperació en l'àmbit de la joventut.

La Comissió Europea reconeix l'experiència i els coneixements adquirits a través de l'educació no formal, durant el desenvolupament dels projectes finançats per Erasmus+: Joventut en Acció, mitjantçant el certificat Youthpass

logo youthpass

 

Erasmus+: Joventut en Acció s'estructura en tres accions clau:

 

ACCIÓ CLAU 1: MOBILITAT DE LES PERSONES PER MOTIUS D'APRENENTATGE

 

- Mobilitat dels joves:

*Intercanvis juvenils

*Servei de Voluntariat Europeu (SVE)

 

- Mobilitat dels treballadors en l'àmbit de la joventut:

*Formació i treball en xarxa dels treballadors en l'àmbit de joventut

 

ACCIÓ CLAU 2: COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ I L'INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES

 

- Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut:

*Donar suport a la innovació

*Donar suport a l'intercanvi de bones pràctiques

 

ACCIÓ CLAU 3: SUPORT A LES REFORMES DE LES POLÍTIQUES

 

- Diàleg estructurat:

*Reunions entre joves i responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut

 

 

  • QUI POT PARTICIPAR?

De forma general, poden participar estudiants, professors, formadors, persones que realitzin pràctiques professionals o participin en programes d'educació d'adults, voluntaris, joves (entre 13 i 30 anys, segons les accions), i treballadors en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.

La participació es farà a través de les organitzacions que presentin els seus projectes per ser finançats.

 

 

  • COM PRESENTAR UN PROJECTE?

Per presentar un projecte com a organització, s'hauran de seguir els passos següents:

- Consultar la Guia del Programa Anual

- Comprovar que es compleixen els requisits i criteris

- Registrar-se en el Servei d'Autenticació de la Comissió Europea (ECAS) i en el Portal del Participant

- Omplir el formulari en línia corresponent a la seva acció i enviar-lo.

Més info: www.erasmusplus.gob.es

 

Més videos

| + - | RTL - LTR