2 d'abril de 2023

Mobilitat

COMPARTIR COTXE

La finalitat d’una borsa de mobilitat és fomentar un ús més racional del cotxe, per tant, la gran majoria faciliten la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge.

Algunes universitats disposen de borses a disposició dels seus alumnes:

  • Borsa de mobilitat de la UDG (Girona)

http://www3.udg.edu/ov/mobilitat/borsa_x_compartir_cotxe.htm

  • Borsa de mobilitat de la UAB (Bellaterra)

https://www.facebook.com/groups/319155308281144/

  • Borsa de mobilitat de la URV (Tarragona)

http://www.fesedit.cat/portalurv.jsp

  • Borsa de mobilitat de la Universitat de Vic (Vic) (Només per estudiants de la UVic)

http://www.fesedit.cat/portaluvic.jsp

  •  Grup públic al facebook viatges Olot-Barcelona-Olot per compartir cotxe

https://www.facebook.com/groups/344353732281342/


També existeixen borses per compartir cotxe d’iniciativa privada o d’altres administracions:

TRANSPORT PÚBLIC

El transport públic de la comarca de la Garrotxa i de les rutes que tenen com a origen o destí la nostra comarca, estan concedides a l’empresa TEISA.