25 de març de 2023

Esferes

El Projecte Esferes està liderat pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) amb el suport del Servei de Projectes de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i amb la col·laboració dels centres educatius i ajuntaments dels municipis implicats.

El projecte ofereix un espai que proporcioni suport i acompanyament fora de l’horari escolar a la tasca de fer deures, per tal de fomentar i mantenir hàbits d’estudi a nens/es i adolescents del municipi. Esferes no ofereix una hora de conferència d’una assignatura en concret.

La realització del projecte es farà amb el suport de joves que utilitzaran eines i/o recursos que permetin i facilitin la superació de les possibles dificultats que tinguin els estudiants participants. 

A través de la participació de joves, no només es pretén que aquests donin suport en l’aprenentatge dels més petits, sinó que donin lloc a un intercanvi d’experiències, que els permeti fer un recorregut acadèmic menys dificultós.

Com a compensació a la tasca executada pels joves, se’ls ofereix un xec regal de material escolar, esportiu o informàtic prioritzant el comerç de la Garrotxa. També se’ls donarà un certificat de les tasques realitzades i les hores destinades al projecte, juntament amb un petit obsequi com a mostra d’agraïment.

A l’hora d’iniciar el projecte es tindrà en compte que no existeixi un projecte semblant al municipi.

Objectius

  • Potenciar la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.
  • Afavorir l’èxit escolar de tot l’alumnat.
  • Promoure l’ús social de la llengua catalana i potenciar-lo com a element d’interacció i de cohesió social.
  • Consolidar hàbits d’estudi, competències d’organització i planificació del temps, per a la realització de les tasques acadèmiques.
  • Propiciar la relació entre nens i joves del municipi per tal que els participants tinguin uns referents positius.
  • Implicar als joves a participar activament d’una tasca educativa al seu municipi.

Destinataris

Els destinataris del projecte es divideixen en dos grans grups:

  • Alumnes de 3r a 6è de primària i de 1r a 4t d’ESO, a valorar segons els agents educatius, la necessitat específica del municipi on es duu a terme el projecte.
  • Joves referents del municipi, que estiguin cursant 1r o 2n de Batxillerat (com a mínim) i amb un compromís anual amb el projecte.

 

Agents implicats i funcions

Aquest projecte té com a eix vertebrador el treball en xarxa amb el CASG, el Servei de Joventut del Consell Comarcal, l’Ajuntament, el centre educatiu i els joves implicats.

Activitats

El Projecte Esferes es realitza com a mínim una vegada a la setmana. En el cas que s’incrementin els dies, es faran els ajustaments adequats, pactant-ho amb tots els agents implicats.

La durada de cada sessió és d’una hora i mitja, tot i que el temps dedicat a treballar és una hora. La mitja hora restant correspon a un quart d’inici i un quart de finalització per recollir, parlar amb els participants, valorar el procés d’aprenentatge…

Una vegada finalitzats els deures, es realitzaran altres activitats: quaderns de reforç, lectures, jocs grupals…

Al final de cada trimestre tant els participants com els joves referents s’autoavaluaran en relació al treball realitzat i faran propostes de millores.

Avaluació

Hi ha dos sistemes d’avaluació: avaluació continuada i avaluació final del projecte.

Durant tot el projecte es realitzaran coordinacions entre tots els agents implicats (CASG, centres educatius, Servei de Joventut, famílies, joves referents i participants). Això permetrà veure l’evolució de cada un dels participants i el funcionament en si del projecte. A més a més, es durà a terme una última sessió presencial amb tots els agents implicats per tal de fer una valoració final del projecte i recollir propostes de millora.