Dimecres, 28 de Novembre de 2012 16:48

Els municipis interessats en participar a l'Estaciona't cal que es posin en contacte amb el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa

 

 

Des de ja fa uns anys, el servei de joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, treballa de forma conjunta amb diferents programes, ja que tot i les particularitats i circumstàncies de cada municipi, moltes de les necessitats, demandes i problemàtiques amb les quals es troben els joves són comunes i extensibles a la resta de la comarca. Per aquest motiu pensem que és lògic de buscar-hi solucions mancomunades i coordinades amb la resta de municipis.

 

Anteriorment, diferents municipis ja havien provat, individualment, d'oferir una programació d'activitats i sortides culturals i d'oci, però la majoria de vegades, costava omplir les inscripcions i per tant, les despeses eren molt elevades.

És per això, que al 2010, es va dissenyar el programa l'Estaciona't, que és una programació de 4 sortides anuals (una cada estació de l'any), per joves de diferents municipis de la comarca, on els Ajuntaments assumeixen les despeses de transport i monitoratge (proporcional al nombre de joves que hi participin) i els joves assumeixen les despeses de les entrades a l'activitat.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que diferents municipis puguin oferir activitats als seus joves, i al ser de manera mancomunada, permet economitzar recursos.

D'altra banda, com que molts joves de la comarca estudien als instituts d'Olot, i per tant tenen relació amb els joves d'altres municipis, amb el programa Estaciona't també es pretén afavorir aquesta relació entre els joves dels diferents municipis i treballar el sentiment de comarca.

 

Objectius

  1. Oferir als municipis una programació d'activitats de lleure adreçada als seus joves
  2. Augmentar les relacions entre els joves dels diferents municipis

 

Destinataris

Tots els joves de 14 a 25 anys dels municipis annexats al programa.

 

 Per saber-ne més:

Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa

Més videos

| + - | RTL - LTR