16 de gener de 2022

Beques x treballar

Quan parlem de beques no ens referim exclusivament als ajuts que dóna l’administració als estudiants per continuar els seus estudis. Existeixen beques que serveixen per fer determinats treballs en un temps concret.

Els principals convocants d’aquest tipus de beques són les administracions, tot i que també ho fan les fundacions o associacions de professionals. En una convocatòria d’aquest tipus, a més dels requisits que han de reunir els aspirants, s’especifica el treball i/o estudi que s’haurà de realitzar, la durada i la dotació econòmica.

Per conèixer les convocatòries que van sortint, cal estar al corrent dels diaris oficials, però també de la premsa, de les seves pàgines web… sobretot per les que convoquen les fundacions i associacions. Així mateix, existeix tot un seguit d’institucions que convoquen beques per anar a realitzar treballs i/o estudis a l’estranger.

Trobaràs tota la informació de programes i beques per treballar a l’estranger a: