16 de gener de 2022

Albergs, cases de colònies, campaments i terrenys d’acampada [OLD]

Normativa general sobre instal·lacions juvenils

Si la teva intenció és acondicionar un terreny d’acampada o obrir una casa de colònies, hauràs de tenir present tota la legislació en matèria d’instal·lacions juvenils que trobaràs aquí:

Si heu de fer algun tràmit al Consell Comarcal per iniciar activitat, canvis en el titular, activitat, supensió,… teniu els impressos i procediment aquí: (apartat joventut)

Alberg de joventut

És un tipus d’allotjament econòmic, ja que no es lloga una habitació com en un hotel, sinó una plaça (llit o llitera) en alguna de les habitacions de l’alberg. Alguns, però, també disposen d’habitacions privades. A l’alberg els serveis són comuns, així que la cuina, el menjador, el bany, les dutxes… es comparteixen amb la resta d’usuaris.

No hi ha límit d’edat per anar d’alberg, tot i que hi predomina la gent jove. L’únic requisit que es demana és disposar del carnet d’alberguista

Cases de Colònies

Són instal·lacions normalment envoltades de natura, que es destinen a donar allotjament a grups d’infants o de joves participants en activitats educatives en el temps lliure, culturals i de lleure. En determinades ocasions, també donen allotjament a famílies o grups d’adults.

Campaments juvenils i terrenys d’acampada

Un campament és un espai destinat a l’acampada de les entitats i dels grups infantils i juvenils. Estan situades en un terreny convenientment delimitat, en les quals la pernoctació es realitza sota cobert de tendes de campanya, i estan dotades d’uns equipaments bàsics (punt d’aigua i llum, lavabos).

La diferència entre un campament i un terreny d’acampada és que el terreny no té perquè disposar d’equipaments bàsics.

La Direcció General de Joventut no regula ni registra els terrenys d’acampada, perquè no són instal·lacions fixes o permanents. Les entitats que ofereixen els terrenys són les responsables de recaptar els permisos i efectuar els tràmits pertinents per a poder-hi acampar, d’assegurar-se que són prou segurs, i de gestionar-ne les reserves. Per a veure les llistes de terrenys disponibles, saber-ne les característiques i localització, i confirmar llur disponibilitat cal que us hi dirigiu directament, fent clic a als Enllaços relacionats d’aquesta pàgina.

Si busqueu una instal·lació amb més equipaments, sotmesa a uns determinats requisits tècnics i d’accessibilitat i subjecta al control periòdic de l’Administració, potser voleu acampar en un campament juvenil. És una instal·lació fixa regulada per la Direcció General de Joventut i inscrita en el seu Registre. Disposa d’equipaments per garantir un grau suficient de confort i seguretat als seus usuaris i usuàries, i el mínim impacte en el medi. A canvi, els preus d’utilització són més elevats.

Enllaços d’interès