Dimarts, 14 de Desembre de 2010 13:41

Un habitatge de protecció oficial (HPO) és, en teoria, més barat que no pas un de lliure. Per accedir-hi és requisit indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'HPO.

El registre està compost pels registres propis d'ajuntaments i també de l'administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa es fa molt més fàcil la recerca d'informació sobre els municipis que disposen de promocions d'HPO i els que no.

S'hi pot inscriure qualsevol persona amb residència a Catalunya i no hi ha terminis per tramitar la sol·licitud d'inscripció. Un cop feta, la inscripció té una vigència de 3 anys.

Els interessants s'han d'inscriure obligatòriament al municipi on resideixen, tot i que es poden indicar altres municipis de demanda, fins a un màxim de tres.

El fet d'estar inscrit dóna dret a participar als processos d'adjudicació d'HPO, sempre i quan es compleixin els requisits exigits en cada promoció.

Enllaços i adreces d'interès:

Servei d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de setembre, 22, d'Olot
Tel. 972 27 49 00

 

 

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

banner definitiu

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR