Dimarts, 14 de Desembre de 2010 13:41

Un habitatge de protecció oficial (HPO) és, en teoria, més barat que no pas un de lliure. Per accedir-hi és requisit indispensable estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'HPO.

El registre està compost pels registres propis d'ajuntaments i també de l'administració de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa es fa molt més fàcil la recerca d'informació sobre els municipis que disposen de promocions d'HPO i els que no.

S'hi pot inscriure qualsevol persona amb residència a Catalunya i no hi ha terminis per tramitar la sol·licitud d'inscripció. Un cop feta, la inscripció té una vigència de 3 anys.

Els interessants s'han d'inscriure obligatòriament al municipi on resideixen, tot i que es poden indicar altres municipis de demanda, fins a un màxim de tres.

El fet d'estar inscrit dóna dret a participar als processos d'adjudicació d'HPO, sempre i quan es compleixin els requisits exigits en cada promoció.

Enllaços i adreces d'interès:

Servei d'Urbanisme i Edificació del Consell Comarcal de la Garrotxa
Av. Onze de setembre, 22, d'Olot
Tel. 972 27 49 00

 

 

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

banner definitiu

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR