Dimarts, 14 de Desembre de 2010 13:29

Actualment existeixen diferents ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya:

 

La Renda Bàsica d'Emancipació (RBE) és una prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.

 

* El Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, ha derogat aquest ajut. Això implica que des de l’1 de gener de 2012 no es pot sol·licitar. Ara bé, tal com estableix la norma esmentada, els beneficiaris que tinguin reconegut el dret a la renda bàsica d'emancipació continuaran amb l'esmentat dret.

En virtut de l’article 36 del Reial Decret-llei 20/2012, de 30 de juliol, les condicions establertes en la resolució del reconeixement del dret a la renda bàsica d’emancipació han estat modificades.
A partir d’agost de 2012, la quantia mensual de l’ajut serà de 147 euros.
Així mateix, els beneficiaris, la resolució dels quals s'hagi extingit per alguna de les causes establertes legalment, i que no haguessin esgotat anteriorment el període màxim previst, no podran reprendre el dret tot i acreditar el compliment actual dels requisits.

 

 

Són ajuts per garantir l'habitatge a les persones amb dificultats greus per pagar el lloguer o les quotes d'amortització hipotecària o per atendre persones que han perdut l'habitatge com a conseqüència d'un procés de desnonament o d'execució hipotecària.

 

 

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial


Enllaços i adreces d'interès:

 

Oficina Municipal d'habitatge
Borsa Jove d'Habitatge
Passeig Ramon Guillamet, 10 1ra planta, Olot
Tel. 972 27 91 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més videos

eurodesk transparente

ipunt

oficina jove

banner definitiu

compartir

 logo ime

Joves i què

 baixa

et-aj

et-ent

et-jov

insta juv

| + - | RTL - LTR