Dilluns, 5 de Març de 2012 18:24

COMPARTIR COTXE

 

La finalitat d'una borsa de mobilitat és fomentar un ús més racional del cotxe, per tant, la gran majoria faciliten la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

 

Algunes universitats disposen de borses a disposició dels seus alumnes:

  • Borsa de mobilitat de la UDG (Girona)

http://www3.udg.edu/ov/mobilitat/borsa_x_compartir_cotxe.htm

  • Borsa de mobilitat de la UAB (Bellaterra)

http://taulers.uab.es/tau-ccotxe/

  • Borsa de mobilitat de la URV (Tarragona)

http://www.urv.cat/serveis_universitaris/transport/compartircotxe.html

  • Borsa de mobilitat de la Universitat de Vic (Vic) (Només per estudiants de la UVic)

http://www.uvic.cat/femuvic/cotxe/

  •  Grup públic al facebook viatges Olot-Barcelona-Olot per compartir cotxe

https://www.facebook.com/search/top/?q=Compartir%20cotxe%20Olot-BCN-Olot


També existeixen borses per compartir cotxe d'iniciativa privada o d'altres administracions:

 

TRANSPORT PÚBLIC

El transport públic de la comarca de la Garrotxa i de les rutes que tenen com a origen o destí la nostra comarca, estan concedides a l'empresa TEISA.

 

Més videos

| + - | RTL - LTR